Aktuelt

Generalforsamlingen Torsdag 11. April 2019

Protokollen er tilgjengelig her

Styret vil med dette innkalle til Generalforsamling i Norges Bingo- og Lotteriforbund.

Generalforsamlingen finner sted torsdag 11. april 2019 kl. 12.00 på utestedet Røør i Rosenkrantzgate 4 0159 Oslo, vis a vis Hotel Bristol.

Forslag til saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må sendes styret senest 4 uker før Generalforsamlingen finner sted.

Dere vil automatisk få tilsendt ordinær innkalling med sakspapirer senest 14 dager før Generalforsamlingen finner sted.

 • Alle medlemmer som har registrert sin epost, skal ha fått innkalling elektronisk.
 • Send påmelding til post@bingoforbundet.no med Organisasjonsnummer, navn på formål og navn på deltager
 • Påmeldingsfrist torsdag 4. april

Generalforsamlingsdokumentene kan du laste ned fra listen under:

Endringer i Bingoregelverket er vedtatt

Vedtatt 16.01.2019

Les de viktigste endringene her

Høringsinnspill til nytt Bingoregelverk

Innsendt Lotteri – og stiftelsestilsynet 29.08.2018

Les høringsinnspillet her

Innstilling fra Familie- og Kulturkomiteen om Alt å vinne

Innstilling 250 S (2016-2017)

Omtale:

Komiteen er i store trekk positive til Regjeringens forslag:

 • Komiteens flertall støtter at 30-sekundersregelen for databingo endres og flertallet understreker behovet for raskt å gjennomføre endringen.
 • Komiteens flertall støtter også forslaget om å åpne for on-line-adgang til bingo hjemmefra når spillet er knyttet til en fysisk bingohall og foregår i sanntid.
 • Tilrådingen fra komiteen tilsier også at forslaget om å øke andelen til formålene fra Belago går gjennom.

AP og KrF fremmer mindretallsforslag om at Stortinget skal be Regjeringen om å fremme forslag om innføring av spillerkort og registrering knyttet til alle digitale spill

NBLF og BSL: Notat om spillmeldingen

Spillmeldingen “Alt å vinne. Ein ansvarleg og aktiv spillpolitikk”

Meld. St. 12(2016-2017)

Omtale:
Norges Bingo- og Lotteriforbund konstaterer at bransjen har fått gjennomslag i Regjeringen for flere etterspurte endringer.

Regjeringen erkjenner at det er behov for å revitalisere de lovlige norske spillene, slik de er attraktive og kan vøre et reelt alternativ til de uregulerte spillene på nett. De viktigste konklusjonene mht bingo i Spillmeldingen er:

 1. 30 sekunders regelen for databingo mykes opp i tråd med bransjens forslag (dvs at det skal gå 30 sekunder fra et spill starter til det neste kan starte, i stedet for at det skal være 30 sekunders pause mellom spillene). Dette vil trolig bety økt omsetning på databingo.
 2. Bransjens forslag om å endre fordelingsnøkkelen for Belago i favør av entreprenør og formål, fikk delvis gjennomslag. Norsk tippings andel av Belago endres fra 40 til 35 prosent, formålsdelen øker fra 25 til 30 prosent, men entreprenørens andel øker ikke. Dette har vært en viktig kampsak som NBLF har ført for formålene. Det er hyggelig å se at organiseringen av formål i NBLF og alle vitnesbyrdene formålene selv målbar på innspillkonferansen i oktober, har hatt effekt.
 3. Det åpnes for at spillere skal kunne delta i bingo hovedspill via internett/digitale plattformer når spillet skjer er knyttet til en fysisk bingohall i sanntid.
 4. Departementet vil åpne for å øke premiegrensene i hovedspillet og utarbeide et høringsforslag om dette.
 5. Departementet understreker at bingo skal ha en funksjon som et sosialt møtested. Det innføres ingen nye begrensninger for bingo med tanke på spilleansvar.

Regjeringen går inn for å beholde enerettsmodellen for pengespill i Norge.

Bli med å påvirke regjeringens spillpolitikk.

Mer enn 100 millioner kroner er borte fra frivilligheten på grunn av streng regulering av bingo. I 2015 bidro bingo med 263 millioner kroner til lokale lag og foreninger over hele Norge. Dette er en nedgang på ca 100 millioner i årlig utbetaling siden 2011. På grunn av en streng regulering har ikke bingo hatt mulighet til å fornye seg.

Taperne av den strenge reguleringen er frivillige organisasjoner, som har sett en kraftig reduksjon i støtte de siste årene.

Regjeringen jobber med en stortingsmelding om pengespill i Norge. Denne meldingen vil avgjøre om bingo er i stand til å utbetale penger til lag og foreninger. Bli med å si hva bingo betyr for din organisasjon.

Statssekretær i Kulturdepartementet, Bård Folke Fredriksen, kommer for å høre dine innspill.

Dato: 20. oktober
Tid: Kl 16.00 – 18.00
Sted: Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo (Inngang Kristian IV gate