Generalforsamlingen Torsdag 11. April 2019

Protokollen er tilgjengelig her Styret vil med dette innkalle til Generalforsamling i Norges Bingo- og Lotteriforbund. Generalforsamlingen finner sted torsdag 11. april 2019 kl. 12.00 på utestedet Røør i Rosenkrantzgate 4 0159 Oslo, vis a vis Hotel Bristol. Forslag...

Innstilling fra Familie- og Kulturkomiteen om Alt å vinne

Innstilling 250 S (2016-2017) Omtale: Komiteen er i store trekk positive til Regjeringens forslag: Komiteens flertall støtter at 30-sekundersregelen for databingo endres og flertallet understreker behovet for raskt å gjennomføre endringen.Komiteens flertall støtter...